VSM RÜZGARLARI

Yalın ekip VSM eğitimlerini tamamladı. Eğitimlere üst yönetimin katılımı devam etmektedir.